Signa Cor Laboratory
 
 
Нашите досегашни клиенти могат да разчитат на добра подръжка от страна на фирмата. Така системите SIGNA-Lyzer имат дълъг живот и параметрите им са в определените граници по време на цялата експлоатация. Първите Холтер апарати, произведени от нас преди повече от 15 години, са все още в експлоатация и в много добро техническо състояние.

Обучение
Фирмата извършва обучение за работата с апарата при инсталиране на системата. По всяко време е възможно да получите консултация по телефона или електронната поща. Ние сме информирани много добре по всички тънкости и новости на Холтер-методиката и от нас винаги може да получите компетентна информация.

Съвместимост
Новите възможности на разчитащата програма, предлагани от нас, обикновено са съвместими с предишните апарати на фирмата. Това позволява едновремeнно в една система да работят и нови, и стари апарати.

Обновяване на системата

В рамките на експлоатационния срок се налага Холтер-системата да се допълва и подобрява. Апаратурата е скъпа и удължаването на срока на експлоатация е икономически изгодно. СигнаКор предлага следните възможности:
  • Обновяване на програмата на компютъра безплатно в рамките на гаранционния срок, ако има нова версия на програмата.
  • Обновяване на програмата на компютъра безплатно за всички клиенти, ако новата версия е само модификация на вътрешните механизми на програмата, които подобряват работата и.
  • Обновяване на програмата на компютъра срещу заплащане (обикновенно минимално), когато тя има допълнителни възможности.
  • Пълно обновяване на цялата система.
  • Обновяване на записващите устройства.

За повече подробности се обърнете към нас по телефона или електронната поща.

Сервиз
Предлагаме гаранционен и извънгаранционен сервиз. Стандартният гаранционен срок на нашите системи е 24 месеца. Нормално срокът за отстраняване на повредата е един работен ден. Ако клиентът желае, при по-дълъг сервиз е възможно да се предостави оборотен апарат. Транспортът на апаратите се осъществява чрез куриерска служба.

Сервизът извън гаранционния срок е на абонамент или на повикване. Няма разлика във времето на обслужване при гаранционни и извънгаранционни апарати.

© 2023 Signa Cor Laboratory. All Right Reserved.