Signa Cor Laboratory
 
 
 
ЕКГ Холтер система Signa-Lyzer SD (в производство до 2007 г.)
ЕКГ Холтер системите на СигнаКор предлагат всички възможности, необходими за една бърза и сигурна диагностика на ритъмните сърдечни нарушения. Работят в среда на WINDOWS със стандартен компютър и лазерен или мастилено-струен принтер.
Signa-Lyzer SD прави непрекъснат запис на четири ЕКГ канала до 48 (или повече) часа, като анализира всеки постъпващ QRS комплекс в четири канала и маркира отклоненията от обичайната електрокардиограма на пациента. Изчислява всички стандартни статистики. Прави се анализ на вариативността на сърдечната честота във временната област.

Системите имат една много ценна възможност - да се наблюдава по време на работа върху екрана на монитора ЕКГ сигнала (четири канала), като се изписва и сърдечната честота. Това прави от Холтера и монитор, като с него може да се извършва дори стрес-тест.

Новата система може да реконструира 12-те стандартни отвеждания по математически път така че се превръща в нещо като 12 канален Холтер-кардиограф без да е необходимо да се поставят допълнителни електроди. Холтер записите се разглеждат с обща компютърна програма, така че може да се работи с различните апарати от фамилията, като е запазена и пълна съвместимост със старите апарати Signa-Lyzer FD и AN. Програмата дава възможност:
 • да се работи в удобна програмна среда с менюта за избор на различни функции, обяснени с помощен текст (виж графика)
 • да се провери електродния импеданс при поставяне на апарата
 • да се наблюдава ЕКГ-сигнала, както при стартиране, така и по време на работа
 • да се прегледа и отпечата всяка записана епоха
 • да се търсят автоматично епохи с определена патология
 • да се разглежда записа на цял екран на порции от 5, 10, 30, 60 min за бързо ориентиране
 • да се измерват на екрана амплитудни и временни параметри
 • да се записва епикризата в момента на преглеждане на записа
 • да се избират характерни епохи за даден пациент и да се архивират на диск заедно с написаната от лекаря епикриза
 • да се отпечатат на принтер избрани епохи, хистограми, данни в табличен вид, епикриза. Виж разпечатки : summary.pdf / ecg.pdf /10min.pdf

Системата се състои от 3 части:
 • Преносимо устройство за анализ и запис SIGNA-Lyzer SD
 • Персонален компютър с принтер (конфигурация)
 • Диалогова програма за управление, архивиране и разглеждане на записа, за измерване на параметри, търсене на специфични патологии и отпечатване на резултата

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

I. АНАЛИЗАТОР Signa-Lyzer SD
Брой ЕКГ канали
4 независими
Брой електроди
6
Продължителност на записа
до 72 часа на четири ЕКГ канала
(ограничението е от захранващия източник)
Вид памет
SD Flash карта
Обем памет
минимум 128 Mb
Максимална амплитуда на
входния сигнал
15 mV ppV
Допустим постояннотоков офсет
± 300 mV
Филтрация
цифрова линейно-фазова филтрация,
цифров 50 Hz режекторен филтър
Честота на дискретизация
200 Hz
Захранване
1 алкална батерия 1,5V или Ni-MH
акумулатор 1,2V / 2Ah размер АА
Размери
120mm X 70mm X 28mm
Тегло
< 150 g с батерия и пациентен кабел
Температурен диапазон на работа
от 10°С до 45°С

II. ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР
IBM PC съвместим компютър тип Pentium с USB порт, лазерен или мастилено-струен принтер

III. ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ
Операционна система
WINDOWS®
Обмен на информацията между Signa-Lyzer и компютъра
USB порт
Максимално време за прехвърляне на 24-часов запис,
2 канала
< 4 min

Фирмата си запазва правото да променя техническите параметри, без да влошава работата на системата.

© 2023 Signa Cor Laboratory. All Right Reserved.