Signa Cor Laboratory
 
 
КОЛКО СТРУВА ЕДНО ХОЛТЕР ИЗСЛЕДВАНЕ СЪС SIGNA-Lyzer
Себестойността на едно изследване е важен критерий за реалната цена на медицинския апарат. Предлагаме Ви една примерна сметка за себестойността на изследването с нашата ЕКГ Холтер система.

При 5-годишна амортизация (1200 лв годишно с компютъра и принтера)

При средно 160 изследвания годишно - 1 рекордер (консервативна оценка; възможно е до 300 )

7.50 лв на изсл.

При средно 320 изследвания годишно (2 рекордера)

4.40 лв на изсл.
Консумативи:

6 електрода (0.3 лв ед. цена)

1.80 лв

хартия и тонер

0.15 лв

Сервиз след гаранционният срок (3% от цената на апарата годишен абонамент, включва смяна на пациентен кабел на 2 години)

0.90 лв
ОБЩО

за система с 1 анализатор SIGNA-Lyzer

10.35 лв

за система с 2 анализатора SIGNA-Lyzer

7.25 лв

Тази сравнително груба оценка може да даде представа за нетната себестойост на изследването. Тук не е включена оценка на медицинския труд (лекар и медицинска сестра). Трябва да се отчитат и други фактори, които реално ще намалят цената на изследването. SIGNA-Lyzer няма механични движещи се части и неговият експлоатационен живот ще е вероятно над 10 години (наши стари модели SignaLyzer2 работят все още повече от 12 години). Компютърната система с лазерния принтер се използва за други най-различни цели, за които трудно може да се даде количествена оценка. Така че най-вероятната себестойност на изследването ще се движи около 5 - 6 лв. Увеличаването на броя на анализаторите над два (при голяма болница или диагностичен център) ще намалят още себестойността на изследването.
© 2023 Signa Cor Laboratory. All Right Reserved.