Signa Cor Laboratory
 
 

Създаване на изпълним пациентен файл
(Това допълнение е включено от програмна версия. 5.0.07 нагоре)

Ако изберете Запис като изпълним файл, програмата ще създаде файл с разширение EXE в директорията HOL (или където укажете при записа). Той не може да се разглежда по стандартния начин с програмата на Холтера. С него се работи като със самостоятелна програма.

Целта на тази функция е да можете да “транспортирате” запис, направен от Вас, до лекар, който не притежава и не познава програмата на Холтера Това е удобно, ако искате например да направите консултация или пациентът да получи Холтер-записа като документация. Така създаденият файл се разглежда самостоятелно. Работата с него е лесна и не изисква познаване на програмата SignaLyzer, а само елементарни умения за работа в среда на WINDOWS.

Изпълнимият файл се стартира от WINDOWS (виж пример). ЕКГ записът се отваря в режим “сбит запис” и може да се прегледа. Маркираните епохи са оцветени в червено. Щракването с левия или десния бутон на мишката върху записа отваря менюто, познато от режима “сбит запис”. Добавено е Patient – виждат се данните на пациента, условията на записа и заключението. OK затваря менюто, а с Exit се връщате в WINDOWS.
Ако изпълнимият файл съдържа целия запис, той може да се запише само на компакт-диск (CD), тъй като е много голям. Ако искате да запишете само маркираните от Вас ЕКГ епохи на дискета, от програмата на Холтера първо направете файл с маркирани ЕКГ епохи (със Запис на маркирани ЕКГ), след това го прочетете с Отваряне… /само маркирани епохи/ и го запишете със Запис като изпълним файл. Прехвърлянето на записа върху CD или дискета става със стандартните средства на WINDOWS или програмата за запис на CD.
Това, което трябва да знае лекарят, на когото изпращате записа, е да стартира файла от CD или дискетата, както се стартира програма от WINDOWS и да щракне с мишката върху отворилия се запис. Менюто съдържа Help, от който ще се ориентира как да прегледа записа.

© 2023 Signa Cor Laboratory. All Right Reserved.