Signa Cor Laboratory
 
 
Използване на акумулатори за захранване на Signa-Lyzer

За да издържи 24 часа, апаратът трябва да е захранен от източник с капацитет минимум 0,9 А/h. За модели AN и FD акумулаторите са два, за модел SD - един. Препоръчваме използването на NI-MН акумулатори размер АА с капацитет по-голям от 1,6 A/h . Веднъж месечно се препоръчва контактните пластини на акумулаторите и на зарядното устройство да се почистват с памуче със спирт, за да се премахне замърсяването по тях. Очакваният живот на акумулаторите при запазване на капацитет, достатъчен за Холтер запис, е около 200 зарядни цикъла.

Зарядно устройство за Ni-MН акумулатори размер АА
Препоръчваме да се закупи зарядно устройство даващо заряден ток от 50 до 80 мА. При такъв заряден ток акумулаторът може да се зарежда 24 часа, като ще натрупа около 1 А/час заряд достатъчен за поне 30 часа запис. Такъв тип зарядно устройство има преимущество, че трудно може да презареди акумулаторите дори ако бъдат забравени за по-дълго време. Ако използувате друг тип зарядно устройство, спазвайте неговите инструкциите за експлоатация.
Общи препоръки

Акумулаторите си съкращават живота от :

  • презареждане. Когато акумулаторът се зареди, цялата енергия от зарядното се превръща в топлина и акумулаторът се загрява силно. Това може да го повреди. Внимание: Простите зарядни устройства нямат никаква защита от презаряд. Отговорност на потребителя е да извади своевременно заредените акумулатори. Фирмата не поема отговорност за вреди, предизвикани от експлоатацията на такова устройството
  • Разреждане до 100%. При разреждане напрежението на акумулатора не бива да спада под 1.20 волта.

Акумулаторите намаляват капацитета си с увеличаване на циклите заряд - разряд. Например след 200 цикъла капацитетът на акумулатора е приблизително 80% от първоначалния.
Акумулаторите увеличават вътрешното си съпротивление при остаряване. След заряд един стар акумулатор може да има нормално напрежение (дори по-високо) , но натоварен с консуматор напрежението му спада значително. В новият модел Signalyzer SD се прави контрол и на вътрешното съпротивление (виж описанието).

Зарядното устройство не трябва да бъде поставяно на директна слънчева светлина или на топло място. Процесът на заряд отделя топлина и акумулаторите могат да се прегреят, което е недопустимо.

© 2023 Signa Cor Laboratory. All Right Reserved.