Signa Cor Laboratory
 
Първият частен производител в България на hi-tеch електронна медицинска апаратура в областта на електрокардиологията

СИГНА КОР е българска, изцяло частна фирма. Началото на дейността ни е от 1991 г. До 2007 г основното ни производство беше ЕКГ Холтер системите SIGNA-Lyzer. Те са разработени във фирмата. Тези апарати вече близо 15 години работят безотказно в болници, поликлиники и частни лекарски кабинети у нас, в Гърция и дори доказаха качествата си в научната програма на българската експедиция в Антарктида. След 2007 г фирмата преустанови производството на ЕКГ Холтери, като продължава да поддържа изцяло със сервиз, резервни части и модули всички свои апарати. Поддържаме на склад всичко необходимо, за да осигурим дълъг живот на съществуващите Холтер системи, които са над 200 в страната и чужбина. Фирмата извършва експертни консултации в областта на медицинската техника и сервиз. Към момента се занимаваме с разработване на специализирани микропроцесорни контролери и устройства в други области (индустрия и комуникации), които скоро ще бъдат обявени.

1680 София, ул. Ястребец 25, офис до вх. Б, тел./факс 858 23 41, email: info@signacor.com
© 2023 Signa Cor Laboratory. All Right Reserved.